Valgkort, folketingsvalg

Facts om folketingsvalg

Ifølge grundloven skal der være valg til Folketinget mindst hvert fjerde år. Statsministeren kan dog udskrive valg når som helst, inden de fire år er gået. Når der bliver udskrevet valg, beholder medlemmerne af Folketinget deres mandater, indtil valget er afholdt, også selvom de ikke stiller op til det nye valg.

Det sidste valg til Folketinget fandt sted torsdag den 15. september 2011. Det næste folketingsvalg skal derfor holdes senest den 14. september 2015, men statsministeren kan som nævnt når som helst inden da udskrive valg.

Reglerne om udskrivelse af valg står i grundlovens § 32. Grundloven fastsætter dog ikke regler for, hvor lang tid der skal gå mellem udskrivelsen og afholdelsen af et valg.

De fleste forhold omkring et folketingsvalg er reguleret i folketingsvalgloven. Heller ikke folketingsvalgloven indeholder direkte regler for, hvor lang tid der skal gå mellem udskrivelsen og afholdelsen af et folketingsvalg. Loven indeholder derimod nogle frister i forbindelse med forberedelsen og afholdelsen af et folketingsvalg, der indebærer, at folketingsvalg ikke bør udskrives med kortere varsel end 20 eller 21 dage.

Af rent praktiske hensyn vil der derfor normalt være mindst 20-21 dage mellem udskrivelse og afholdelse af et folketingsvalg. For eksempel kan der allerede brevstemmes 21 dage før et folketingsvalg afholdes (dog i sagens natur ikke før, at valget er udskrevet). I folketingsvalgloven er der endvidere fastsat en række andre tidsfrister, der indebærer, at det rent praktisk vil være vanskeligt at gennemføre et folketingsvalg på meget mindre end 20-21 dage, for eksempel:

Senest 15 dage før valget afholdes skal nye partier anmelde over for økonomi- og indenrigsministeren, at de ønsker at stille op ved valget
Senest kl. 18 tolv dage før valget afholdes skal vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan bevæge sig hen på valgstedet på valgdagen, søge kommunen om at brevstemme i hjemmet
Senest kl. 12 elleve dage for valget afholdes skal kandidater til valget anmelde sig for anmeldelsesmyndighederne, at de ønsker at deltage i valget, og partierne skal godkende kandidaterne over for de samme myndigheder senest kl. 12 ti dage før valget
Senest 10 dage før valget afholdes skal økonomi- og indenrigsministeren bekendtgøre dato og tid for hvornår valget skal afholdes i landets dagblade.

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/meningsdannere.dk/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *