Hvad er en spindoktor?

August 29, 2011

Ifølge Den Store Danske betyder spin; (for)drejning. Indenfor politik er en spindoktor en professionel medie- og marketingkonsulent, der har til opgave at rådgive partierne om, hvorledes offentligheden og medierne skal informeres. I kraft af en strategisk målretning og udvælgelse af partiets kommunikation til offentligheden søger spindoktorerne at påvirke og dreje (spinne) opinionsdannelsen i en retning, der er gunstig for partiet.

Klaus Kjøller, lektor i moderne dansk sprog og sprogbrug, har følgende definition af en spindoktor: “En spindoktor er én der rådgiver en politiker om hvorledes han eller hun skal optræde i medierne, og hvordan man bedst får medierne til at bringe sit eget positive nyt og fortælle skadeligt om modstanderne. Da enhver politiker gerne vil tage sig fordelagtigt ud i medierne, er politikerne gennemgående tilhængere af spindoktorer. Enhver god politiker er jo modtagelig for gode råd, også om mediehåndtering.”

Foto: www.bt.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*